โปรเจคใหญ่ที่เราซุ่มพัฒนามานานนับปี เปิดให้จองรหัส…