รู้ 3 ระดับ สำเร็จ 3 ระดับ เท่าที่ผมสังเกตุ อีกปัจ…