ผมว่า.. ผมแบ่งคนทำงานออนไลน์ได้เป็น 2 กลุ่มนะ 1.) …