เชื่อว่าหลายๆคน คงจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า "ความพยา…